Jesteśmy prywatną jednostką badawczo-wdrożeniową, zajmującą się korygowaniem środowiska pracy (wyciszanie maszyn, stanowisk pracy i otoczenia zakładów, budowa skutecznych tłumików instalacji odpylania). Usługi wykonujemy dla wszystkich branż przemysłu na terenie całej Polski.

Firma nasza: „Centrum Zastosowań Ergonomii – Paweł Rybarczyk” działa w tych samych strukturach i w tym samym składzie osobowym, co firma (zmarłego w lutym 2007 roku) prof. Witolda Rybarczyka, która istniała 17 lat. Kadra nasza ma więc długoletnią praktykę, wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zwalczaniu hałasu, co daje gwarancję wysokiej jakości usług świadczonych dla naszych klientów.

Realizujemy własne nowatorskie projekty, ekspertyzy i programy, zmierzające do skutecznego i funkcjonalnego zmniejszenia hałasu na stanowiskach pracy i w otoczeniu zakładów, doprowadzając do obniżenia poziomu hałasu do obowiązujących norm.

Oferujemy kompleksową obsługę firm: pełne wykonawstwo (pomiary, koncepcja, projekt /w zakresie niezbędnym do wykonania przez nas elementów/, prace warsztatowe, transport i montaż) + minimum 2 lata bezpłatnego nadzoru gwarancyjnego nad eksploatacją wdrożonych rozwiązań, a także w zakresie trwałości uzyskanych efektów akustycznych.

Do każdego problemu podchodzimy indywidualnie, stosujemy własne prototypowe, bardzo skuteczne rozwiązania wyciszające.

Nasze rozwiązania wyciszające, uwzględniające zasady ergonomii, są estetyczne, nie utrudniają pracy ani nie wnoszą dodatkowych zagrożeń. Spełniają wymogi higieny wymagane tokiem produkcji oraz wymagania ochrony przeciwpożarowej. Stosowana przez nas technologia montażu umożliwia łatwe otwieranie lub zdejmowanie elementów wyciszających, co daje szybki dostęp do wnętrza urządzenia pracownikom obsługi. Montaż rozwiązań wyciszających odbywa się we wskazanych przez klienta okresach, aby nie zakłócać pracy maszyn czy urządzeń.

Warunkami odbioru naszych prac wyciszeniowych są:

  • Zmniejszenie hałasu do wartości dopuszczalnych dla środowiska pracy (lub do innych wartości ustalanych w umowie).
  • Nie ingerowanie w rzeczywisty przebieg procesów technologicznych.
  • Spełnienie wymagań dotyczących: funkcjonalności, higieny produkcji, trwałości, bezpieczeństwa.

W przypadku nie uzyskania ww. efektów demontujemy na nasz koszt nieskuteczne rozwiązania wyciszające, a klient nie ponosi żadnych kosztów.

We wszystkich sprawach – pierwszy PRZYJAZD DO FIRMY odbywa się NA NASZ KOSZT.

 

Zapraszamy Państwa do wykorzystania naszych doświadczeń i wiedzy, wynikających ze ścisłej współpracy z polskim przemysłem.

NIP: 779-194-16-35

REGON: 300504429

Wpis do ewidencji gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Poznaniu 15 lutego 2007 pod numerem ewidencyjnym 50992/2007.