Wyciszamy: obrabiarki, maszyny, urządzenia, procesy technologiczne, instalacje, stanowiska pracy, hale poprzez montaż na maszynach (urządzeniach) i ewentualnie w ich wnętrzach układów czynnych akustycznie elementów: dźwiękochłonnych, dźwiękochłonno-izolacyjnych, osłony i tłumiki akustyczne.

W sytuacjach, w których jest to celowe, wdrożenia uzupełniamy, stosując:

 • osłanianie (ekranowanie) stanowisk pracy,
 • kabiny dźwiękochłonno - izolacyjne dla operatorów,
 • zwiększanie chłonności akustycznej części lub całych pomieszczeń.

Ponadto wykonujemy:

 • prace wyciszeniowe ograniczające hałas emitowany do środowiska,
 • kabiny do badań audiometrycznych,
 • specjalistyczne kabiny do badań hałasu cichych urządzeń i ich podzespołów (amortyzatorów, silniczków, łożysk itp.),
 • tłumiki instalacji odpylania.

Aby skutecznie zmniejszyć hałas w całej hali, wyciszanie musi być kompleksowe. Musi ono być również trafione. Jeśli wdrożymy rozwiązania odpowiednio dobrane – efekty mogą być nawet duże. Jeśli wdrożymy rozwiązania nietrafnie dobrane – efekty będą praktycznie zerowe, a na pewno niemierzalne.

Przed przystąpieniem do takiego kompleksowego wyciszania, m.in. w celu uniknięcia niepotrzebnych wydatków, trzeba więc wpierw wiedzieć:

 • które źródła hałasu mają największy udział w kształtowaniu klimatu akustycznego pomieszczenia,
 • które podzespoły źródeł (źródła cząstkowe) są odpowiedzialne za emisję największego hałasu,
 • które źródła można wyciszyć,
 • jaka jest celowość ich wyciszania,
 • jaka jest optymalna kolejność wyciszania,
 • jakie rozwiązania wyciszające należy zastosować.

W takim przypadku proponujemy Państwu wykonanie ekspertyzy: Ocena możliwości i celowości wyciszenia oraz propozycja programu prac zmniejszających hałas w zakładzie…

CZE opracowuje również i chętnie opracuje dla Państwa skuteczny: Program zmniejszania hałasu emitowanego przez zakłady do środowiska.

Jego główne zalety to:

 • szybkie uzyskanie znacznych efektów wyciszenia,
 • uniknięcie wydatków na wyciszenie źródeł hałasu, które co prawda hałasują, ale nie aż tak, aby ich wyciszenie było konieczne dla uzyskania zgodności emisji z wymogami ochrony środowiska,
 • minimalizacja kosztów wyciszenia.

Na indywidualne zamówienia klientów wykonujemy: Dźwiękoizolacyjne kabiny audiometryczne.

Zastosowanie:

 • Audiometryczna kabina dźwiękoizolacyjna służy do przeprowadzania badań słuchu metodą audiometrii tonalnej i słownej w celu wykrywania wad słuchu oraz określania zmian zachodzących w zdolności odbierania wrażeń słuchowych.
 • Wysoka estetyka wykonania - standard właściwy dla gabinetów lekarskich.

Dane techniczne:

 • Wymiary kabiny najmniejszej (“typowej”):
  - zewnętrzne 1,10m x 1,10m x 2,28m (wysokość),
  - wewnętrzne 1,00m x 1,00m x 2,00m (wysokość),
  - masa - około 400kg.
 • Dźwiękoizolacyjność kabiny, w dB w kolejnych pasmach oktawowych o częstotliwości środkowej równej:
  - 250 Hz - 34 dB
  - 500 Hz - 43 dB
  - 1000 Hz - 48 dB
  - 2000 Hz - 50 dB
  - 4000 Hz - 44 dB

Ww. parametry pozwalają na badanie progu słuchu w niezbyt cichych gabinetach lekarskich (np. usytuowanych przy hałaśliwej ulicy).

Opis techniczny:

 • Kabina dźwiękoszczelna skonstruowana jest w formie segmentowej i składa się z 7 większych elementów (podłoga, sufit i 4 różne ściany + drzwi), skręcanych śrubami i specjalnie uszczelnionych, montowanych na wibroizolatorach.
 • Segmenty kabiny są konstrukcjami wielowarstwowymi wypełnionymi materiałami charakteryzującymi się dużą skutecznością tłumienia dźwięków.
 • Segment czołowy kabiny jest wyposażony w wygodne drzwi, (bez zamka, ze względów bezpieczeństwa dociskane tylko samozamykaczem).
 • Dźwiękoszczelne podwójne klejone okno (wymiary i usytuowanie dowolne).
 • Oświetlenie wewnętrzne 24 V.
 • Ponadto kabina wyposażona jest w wytłumiony układ wentylacji grawitacyjnej, zapewniający ciągłą wymianę powietrza.

Na życzenie klienta mamy możliwości:

 • wykonania kabiny o innych, praktycznie dowolnych wymiarach, i o zwiększonej izolacyjności,
 • dobrania dowolnego koloru zewnętrznego kabiny oraz obić w jej wnętrzu, jak również rodzaju wykładziny i elementów wykończających,
 • możliwość wykonania dodatkowej instalacji wentylacyjno-wyciągowej - za dodatkową opłatą.

Warunki zakupu:

 • Producent zapewnia realizację zamówienia kabiny w terminie 10-15 tygodni.
 • Transport i montaż u klienta – bezpłatnie.

Producent: 

CENTRUM ZASTOSOWAŃ ERGONOMII – Paweł Rybarczyk

ul. Skalna 19, 60-113 POZNAŃ, tel. kom.  603 552 834 lub 513 079 075

e-mail: cze@man.zgora.pl